Enduro België: Wat wijzigt er in het nieuwe enduro seizoen 2016?

FMBBMB-wijzigingenBron: FMB/BMB  De Raad van bestuur van de BMB heeft op voorstel van de werkgroep enduro diverse wijzigingen aangebracht aan het enduro reglement. We geven hierna een overzicht van de belangrijkste veranderingen:

  • Gedrag van de rijders: Elk niet correcte gedrag van de rijder en/of zijn entourage zal het voorwerp uitmaken van een onderzoek door de jury op het einde van de wedstrijd. De jury heeft de mogelijkheid om desgevallend een sanctie aan de betrokken rijder op te leggen. Deze sanctie kan een straftijd zijn gaande van 10 sec tot uitsluiting uit de wedstrijd. In geval van een niet-correct gedrag van een rijder en/of zijn entourage zal de jury een verslag opstellen t.a.v. het Disciplinair Comité.
  • Vergunning 1 manifestatie :.Alle deelnemers met een vergunning 1 manifestatie zijn verplicht om zich bij de BMB afgevaardigde te melden alvorens zich aan te bieden aan de inschrijftafel van de organisatie.
  • Formaliteiten : Alvorens zich bij de technische controle aan te bieden zal de rijder zijn transponder aan de rechterzijde van de voorvork van zijn motorfiets moeten monteren d.m.v. de steun die hij voorafgaandelijk zal aangekocht hebben aan de prijs van 10 €. Hij zal erop toezien dat zijn transponder gedurende de ganse wedstrijd zichtbaar en toegankelijk is voor de BMB afgevaardigden.
  • Dragen van de helm : Het dragen van een helm is VERPLICHT voor elke verplaatsing op de openbare weg en op de plaats van de wedstrijd. Het niet-respecteren van deze regel zal een minuut straftijd per vastgestelde inbreuk tot gevolg hebben.
  • Gesloten park : Vijf  minuten voor zijn startuur zal de rijder zich aanmelden bij de ingang van het gesloten park en zal hij toegelaten worden zijn motorfiets te gaan halen. Hij zal het gesloten park met stilstaande motor verlaten om zich naar de startzone te begeven. Elke rijder en/of assistent die zich zonder toelating in het gesloten park bevindt zal de uitsluiting van de rijder tot gevolg hebben.
  • Startprocedure: Alle categorieën zullen vertrekken op basis van het voorlopige scratch klassement van het lopende kampioenschap. Voor de eerste wedstrijd van het kampioenschap 2016 zullen de starturen worden opgesteld op basis van het scratch klassement van het Belgisch Kampioenschap 2015. De starturen zullen op zondagochtend worden uitgehangen aan het wedstrijdsecretariaat. De rijders met een jaarvergunning die zich laattijdig hebben ingeschreven en/of hebben betaald,  zullen een startuur na de andere piloten van hun categorie toegekend krijgen. De rijders houder van een vergunning 1 manifestatie zullen steeds na de rijders houder van een jaarvergunning, in regel met hun inschrijving en betaling, van start gaan.
  • Start speciale proef : In de startzone zal de rijder halthouden ter hoogte van de 1ste startlijn (rood-groene licht of een afgevaardigde met een vlag), voor de identificatie en het schoonmaken van zijn nummerborden. De rijder zal 10 seconden hebben om zich te lanceren vanaf het moment dat de tijdopnemer hem het startsein heeft gegeven. Het niet-respecteren van deze termijn zal een straftijd van 10 sec. tot gevolg hebben. Speciale proeven over 2 ronden zijn verboden.
  • Geluidsmeter : Algemene of steekproefsgewijze geluidscontroles zullen ‘s ochtends tijdens de technische controle kunnen worden uitgevoerd maar tevens in de loop van de wedstrijd en dit op geschikte plaatsen langsheen het parkoers. In geval van een positieve controle zal de rijder zijn motorfiets in conformiteit moeten brengen alvorens de start van een nieuwe ronde te nemen.
  • Helmen Het dragen van een gehomologeerde helm dewelke voldoet aan de vigerende wetgeving is verplicht. In geval van een ongeval met impact, moet de helm aan de technische afgevaardigde ter controle worden aangeboden. Het vastmaken van een camera op de helm is verboden.

Raadpleeg ook het infoblad met een overzicht van de belangrijkste informatie voor het nieuwe seizoen: Info seizoen enduro 2016