Lokale Beta dealer TVH Motorsports heeft een test/demo dag ingelast bij de Piepercross te Opende(Gr.)

Dit vindt plaats op zondag ochtend 14 oktober vooraf aan de Endurocross.
Op een speciaal uitgezette crossbaan van de Piepercross in Opende is het mogelijk om onder specifieke enduro omstandigheden de eigenschappen van de 2019 Beta modellen te ervaren. Op zondag 14 oktober zullen alle modellen van 125cc tweetakt tot 480 cc viertakt aanwezig zijn. De nieuwe RR200 2-takt is echter nog niet beschikbaar, aangezien de productie pas voor later dit jaar is gepland.

Geïnteresseerden voor een proefrit dienen zich allereerst vooraf aan te melden voor deze trainingsdag via het emailadres van TvH Motorsports, info@tvhmotorsports.nl doormiddel van het invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier. Kosten voor deze trainingsdag zijn voor eigen rekening (voor info zie aanmeldingsformulier). Het is een perfecte gelegenheid om de eigen, huidige enduro motorfiets te vergelijken met de laatste Beta RR modellen. In de middag kun je de verschillen met je eigen motorfiets vergelijk door mee te doen aan de Endurocross van de Piepercross!

Om zeker te zijn van een proefrit op 2 Beta modellen naar keuze, dient ook het Beta aanmeldingsformulier vooraf te worden ingevuld en ingeleverd/gemailt bij TvH Motorsports in de winkel of via de het eerder genoemd emailadres.

Bij aankomst op het circuit kunt men zich dan melden bij de Beta stand om in het test schema te worden ingedeeld.

Aanvang 8.30 uur

AANMELDINGSFORMULIER TESTDAG 2019 BETA RR MODELLEN
TESTLOCATIE : Marum.
DATUM : O 8.30 uur 14 oktober 2018 8

NAAM : ………………………………………………………………………………..
STRAAT/HUISNUMMER : ……………..………………………./…………..
PLAATS : ………………………………………………………………………………
TELEFOONNUMMER : ………………………………………………………….
E-MAIL ADRES : …………………………………………………………………..
HUIDIGE MOTORFIETS : ……………………………………………………….
GELDIGE LEGITIMATIE OP TESTDAG VERPLICHT !!!
In bezit van licentie : O ja O nee
VOORKEUR VOOR VOLGENDE MODELLEN (MAX. 2 TYPES AANKRUISEN) :
Tweetakt : O RR125 Viertakt : O RR350
O RR250 O RR390
O RR300 O RR430
O RR480

Ondergetekende verklaart hierbij dat het rijden op bovengenoemde Beta RR modellen geheel voor eigen risico geschiedt.
Betamotor S.p.A. en/of gelieerde agenten en dealers zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het berijden van hierboven vernoemde Beta RR modellen.

Handtekening rijder : …………………………………………………………