Motorsport weer op defensieterreinen

Bron: KNMV. Binnenkort kan de motorsport, onder voorwaarden, weer gebruik maken van een aantal defensieterreinen in ons land.
In de Staatscourant van 23 augustus is de nieuwe Nota ‘Recreatief medegebruik van defensieterreinen’ namens minister Hans Hillen gepubliceerd. Met deze nota komt een einde aan het verbod op motorsportactiviteiten op deze terreinen dat in 2006 van kracht werd. Van oudsher werden defensieterreinen al voor de motorsport gebruikt.

Mede door jarenlange inspanningen van de KNMV, ondermeer door een lobby naar politieke partijen en daaruit voortgekomen Kamervragen, is deze nieuwe nota tot stand gekomen. Met name voormalig technisch directeur Irma Dijksterhuis heeft zich hier hard voor gemaakt. Voor de motorsport als geheel is deze nieuwe maatregel een belangrijk feit, maar het is vooral een opsteker voor al die KNMV clubs die door het verbod uit 2006 werden getroffen.