Hier vindt u de informele scratch klassementen van het ONK Enduro vanaf 1999 en (onder aan de pagina) de vorige winnaars en de toelichting op de puntentelling:

 Winnaars: Inters         Nationalen/veteranen
 2021   Officieel KNMV scratch klassement
 2020   Geen klassement
 2019   Lucas Dolfing      Jarno Zandbergen
 2018   Lucas Dolfing      Luuk Oud
 2017   Thierry Pittens     Dennis van de Brug
 2016   Wesley Pittens     Dominique Tijhuis Trutmans
 2015   Hans Vogels       Daan Bruijsten
 2014   Hans Vogels       Thierry Pittens
 2013   Mark Wassink      Kevin Dijk
 2012   Hans Vogels       Johnny Bosmans
 2011   Hans Vogels       Bas Klein Haneveld
 2010   Hans Vogels       DerkJan Kram
 2009   Mark Wassink      Ismo ten Velde
 2008   Hans Vogels             Mark Smits
 2007   Hans Vogels       Arjan van de Veld
 2006   Hans Vogels            Hans Polsvoort
 2005   Remy van Rees           Rick Kock
 2004   Erik Davids            Ed Wigman
 2003   Tom Hemmelder         Hilco Huisjes
 2002   Tom Hemmelder         John Peeters
 2001   Pedro Tragter          Harry Walhof
 2000   Patrick Isfordink       Gerben Vruggink
 1999   Patrick Isfordink       Alex Peters

Achtergrond. Het scratch klassement bestaat sinds 1999 en is geïnspireerd door de vele (vaak steeds mooiere) verhalen die na afloop van een enduro door deelnemers aan elkaar worden verteld. Daarbij wordt naast het bespreken van de problemen op de route, veelal aan de hand van de tijden in de proeven elkaars relatieve ‘sterkte’ vergeleken.

Dit zijn echter momentopnamen per dag en daar het bij enduro nogal eens kan verkeren, de ene keer zit het tegen de andere keer zit het mee, is het in ieder geval aardig om inzicht te hebben in het totaalbeeld over alle klassen. Er wordt onderscheid gemaakt in een inters en nationalen/veteranen klassement.

Puntentelling. (gewijzigd m.i.v. 2014). Uitgangspunt vormt het tijdens een bepaalde enduro wedstrijd door een rijder behaalde aantal (straf)seconden, de z.g. totaalscore. Vervolgens worden de totaalscores per wedstrijd van respectievelijk alle nationale en alle inters in separate tabellen oplopend gesorteerd, waarna het navolgende puntensysteem is gehanteerd:

Inters: 100, 85, 75, 67, 60, 54, 49, 45, 42, 40 (plaats 10). Vanaf plaats 11 steeds een punt minder. Plaats 49 en lager krijgt 1 punt.

Nationalen: 200, 175, 155, 140, 130, 122, 116, 112 (plaats 10) en dan steeds 2 punten minder tot plaats 20 die 88 punten oplevert. Vanaf plaats 21 steeds een punt minder. Plaats 107 en lager krijgt 1 punt.

De grotere deelnemersaantallen bij de nationalen verklaren het verschil in puntentoekenning.

Daar bij de KNMV alles telt, hier dus ook. Bij tussentijdse wijziging van klasse blijven de punten behouden, tenzij men van de nationalen naar de inters wisselt of omgekeerd. Als er voor de inters een  EK/WK of Zesdaagse gelijktijdig met een ONK evenement plaats vindt en er starten Nederlandse deelnemers bij dat internationale evenement, dan wordt vanaf 2014 het KNMV reglement gevolgd inzake schrapresultaten.

scratch-inters-2019Prijzen. Dit is geen officieel door de KNMV ondersteund klassement, het wordt echter wel gedoogd. Voor de inters wordt sinds 2002 de Motorgazet AP wisselbokaal uitgereikt. Deze wisselbokaal is niet te winnen, ook niet na 100 keer achtereen, omdat net als bij de Trophee des Nations het een hulde is aan de allersnelsten. En die willen we graag verzamelen op deze bokaal door elk jaar de winnaar erop te vermelden.

Voor de nationalen/veteranen is er sinds 2004 jaarlijks een Twin Air bokaal. Tevens biedt Twin Air de winnaars van zowel het inters als het nationalen/veteranen scratch klassement een jaar lang gratis Twin Air gefilterde lucht aan, dus gratis filters, olie e.d.

Alex Peters
Uw evt. reacties gaarne naar:  Peters@DeNop.isonzeclub.nl