(Voorlopige) uitslag Holten beschikbaar

Klik hier! Voorlopig omdat nu de protesttijd ingaat. Alle rijders hebben een email gehad. Conform artikel 10.15 van het Enduro Reglement (verzoek om opheldering) het volgende: alle verzoeken om ophelderingen kunnen tot en met zondag 10 maart 24.00 uur, ingediend worden bij de KNMV, t.a.v. D. Vos, e-mail d.vos@knmv.nl, Deze zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst in behandeling worden genomen.

Conform artikel 3.2 van het Reglement Protesten en Wedstrijdovertredingen 2013 hebben alle deelnemers de mogelijkheid om eventueel protest aan te tekenen binnen 7 dagen na publicatie van de uitslag.

Tijdens de enduro in Holten is een protest tegen een rijder in de E3-klasse ingediend. Dit protest is (in verband een tragisch voorval tijdens de offroadrit en het daarom niet uithangen van de uitslagen) nog niet behandeld. Zodra de rijder, waartegen het protest is ingediend , is gehoord en de jury een uitspraak heeft gedaan, zullen alsnog de betreffende rijders hierover geïnformeerd worden.

Protesten kunnen tot 12 maart tot 17.00 uur per aangetekend schrijven ingediend worden bij de KNMV, t.a.v. D.Vos, Postbus 650, 6800 AR te Arnhem.