Persbericht MEVZ: Coast enduro Zeeland

Ten tweede male zijn wij als organisatiecomité genoodzaakt om de geplande Coast Enduro Zeeland op 1 februari 2014 af te gelasten. Ondanks toestemming van alle landeigenaren, Politie en de Provincie Zeeland is tijdens een recent overleg met de burgemeesters en beleidsmedewerkers van de gemeenten Vlissingen en Veere gebleken dat Burgemeester van der Zwaag geen vergunning zal verlenen op basis van onoverkomelijke bezwaarschriften waarin gedreigd wordt om juridische stappen te ondernemen indien de burgemeester overgaat tot het verstrekken van een vergunning.

De organisatie is dan ook verbaasd dat tijdens dit overleg deze bezwaren naar voren kwamen. Middels een e-mail eind september 2013 zijn alle betrokkenen op de hoogte gesteld met het verzoek om bij bezwaar van welke aard dan ook met de organisatie contact op te nemen om één en ander op te lossen naar een ieders tevredenheid. Later zijn deze partijen voor een tweede maal benaderd.

Nadat burgemeester v/d Zwaag zijn handen had afgetrokken van het evenement, kreeg de organisatie de volgende dag desbetreffende bezwaarschriften onder ogen. Hieruit bleek dat alle bezwaren gebaseerd waren op emoties en niet op feiten. Inmiddels heeft de organisatie alle bezwaren beantwoord.

Het feit is dat de organisatie en ook de KNMV niet kunnen laten zien wat deze prachtige sport Zeeland kan bieden en wij in staat zijn een dergelijk evenement op een fatsoenlijke, veilige wijze en met respect voor mens en natuur te organiseren.

De gemeenten hebben hun medewerking voor alternatieven toegezegd. Na uitvoerig overleg met de KNMV en onderzoek binnen de regio kon de organisatie een prachtige alternatief evenement aanbieden die voldoende potentie had om de bezwaarmakers tegemoet te komen en het (inter)nationale deelnemersveld te motiveren om op 1 februari naar Zeeland te komen.

Echter was de reactie vanuit de Gemeente Veere van heel andere aard , dan de toezegging om volledige medewerking te verlenen voor een geschikt alternatief. Slechts voor een clinic wordt een vergunning verstrekt. Dit is dan tevens het eerste en het laatste evenement dat in de Gemeente Veere georganiseerd mag worden.

Burgemeester v/d Zwaag adviseert nu de organisatie zich te vervoegen bij het industriegebied in Vlissingen om daar te rijden. Desondanks is de organisatie al twee jaar bezig en was altijd in een goede harmonie met de Gemeente Veere voornemens om de Coast Enduro Zeeland hier te laten plaatsvinden.

MEVZ gaat door met het zoeken naar alternatieven en – op korte termijn – in gesprek met de Provincie/gemeenten en andere partijen om te bespreken op welke wijze we deze ongewenste situatie in de toekomst kunnen voorkomen en net als in andere provincies het mogelijk moet zijn om een Endurorit te organiseren.

www.mevz.nl www.coastendurozeeland.nl