Samenwerking enduropromotor en KNMV verlengd

Bron: KNMV. Nadat begin dit jaar de samenwerking tussen de KNMV en de Promotie Groep Dutch Enduro (PGDE) door de KNMV werd verbroken vanwege verschil in inzicht over de gemaakte afspraken, is er nu weer een nieuw samenwerkingsverband aangegaan.
Eén van de initiatiefnemers van de PGDE, de heer Jan Tuitert, is helaas dit voorjaar overleden. Medebestuurslid en huidig voorzitter van de PGDE, Hennie Wullink, heeft inmiddels de KNMV laten weten dat de PGDE haar oorspronkelijke afspraken met de organisatoren zal nakomen en ook de samenwerking met de KNMV weer op de afgesproken wijze wil voortzetten.
De KNMV is blij dat er hiermee weer duidelijkheid is richting de organisator en de rijders. Het bekende startpodium en de beeldschermen met info voor rijders en publiek zijn dus gewoon weer aanwezig tijdens de enduro’s.