Wijziging in de scratch puntentelling miv 2014

De scratchstand is in 2013 bij wijze van proef gebruikt om de startopstelling te maken. De opzet was om te zorgen dat rijders die ongeveer even snel zijn bij elkaar in de startminuut te plaatsen. Zo zijn er minder inhaalacties nodig in de proeven wat niet alleen de tijden maar zeker ook de veiligheid ten goede komt. Lopende het jaar zijn ervaringen opgedaan die vooral positief waren maar ook de vaststelling dat er rijders die laag staan omdat ze niet alle wedstrijden rijden maar die wel snel zijn eigenlijk in de verkeerde groep rijden. Daarnaast was er de ‘klacht’ van rijders die steeds maar één of een paar puntjes scoorden eigenlijk geen onderscheid maakten en zo niet goed konden zien hoe zij relatief scoorden ten opzichte van anderen.

Mede omdat de OET (Commissie Offroad en Trial) de scratch startindeling wilde handhaven is naar die bevindingen gekeken. Zo is gekomen tot een aangepaste scratch puntentelling die voorziet in grotere puntenverschillen tussen de snelsten terwijl er flink wat meer rijders meer dan één punt krijgen. Zo overwinnen rijders met enkele goede resultaten sneller nulscores, stijgen sneller in het klassement en komen ook sneller in de startminuut van gelijkwaardige rijders. Het langer door lopen van de scorelijst maakt het mogelijk dat meer rijders in de punten komen. Een andere wijziging is dat nu ook het KNMV reglement wordt gevolgd voor schrapresultaten tgv EK/WK/ISDE deelnemers.

Puntentelling. Uitgangspunt vormt het tijdens een bepaalde enduro wedstrijd door een rijder behaalde aantal (straf)seconden, de z.g. totaalscore. Vervolgens worden de totaalscores per wedstrijd van respectievelijk alle nationale en alle inters in separate tabellen oplopend gesorteerd, waarna het navolgende puntensysteem is gehanteerd:

Inters: 100, 85, 75, 67, 60, 54, 49, 45, 42, 40 (plaats 10). Vanaf plaats 11 steeds een punt minder. Plaats 49 en lager krijgt 1 punt.

Nationalen: 200, 175, 155, 140, 130, 122, 116, 112 (plaats 10) en dan steeds 2 punten minder tot plaats 20 die 88 punten oplevert. Vanaf plaats 21 steeds een punt minder. Plaats 107 en lager krijgt 1 punt.

De grotere deelnemersaantallen bij de nationalen verklaren het verschil in puntentoekenning.

Daar bij de KNMV alles telt, hier dus ook. Bij tussentijdse wijziging van klasse blijven de punten behouden, tenzij men van de nationalen naar de inters wisselt of omgekeerd. Als er voor de inters een  EK/WK of Zesdaagse gelijktijdig met een ONK evenement plaats vindt en er starten Nederlandse deelnemers bij dat internationale evenement, dan wordt vanaf 2014 het KNMV reglement gevolgd inzake schrapresultaten.

Alex Peters