Inschrijfgeld enduro naar 40 euro?

Alle licentiehouders hebben van de KNMV een email ontvangen met de melding dat vanaf Havelte het inschrijfgeld voor een wedstrijd van 35 naar 40 euro gaat.
De betreffende email is onder aan dit bericht te lezen om zo de motivatie voor deze maatregel integraal over te brengen. Opmerkelijk is dat diverse organisatoren zich fel tegen deze verhoging uitspreken. Zij stellen dat een kleine verhoging de wedstrijd begroting toch niet sluitend maakt en eerder deelnemers wegjaagt. Met diezelfde argumentatie was al
in het najaars overleg met de Commissie OET (Enduro, offroad en Trial) (waar onder meer de kalender wordt vastgesteld) eenstemmig geconstateerd dat een verhoging niet wenselijk was.
De organisatoren voelen zich nu zwaar gepasseerd.

Beste Enduro licentiehouder,

Eerder deze week is door de KNMV het Organisatorenboekje aangeleverd bij de organiserende clubs en verenigingen. Hierin zijn voor alle takken van Motorsport wijzigingen doorgevoerd, met namen in de onkosten voor clubs en rijders.

Wij zijn er van bewust dat deze informatie eerder bekend gemaakt had moeten worden, de reden dat dit later is geworden dan normaal gesproken ligt in het feit dat er behoorlijk gepuzzeld moest worden op welke manier er extra inkomsten gegenereerd zouden kunnen worden, dit omdat de KNMV voor het tweede jaar op rij een behoorlijke verhoging van de verzekeringspremie te verwerken heeft gekregen.

Er is bewust gekozen om de kosten voor de KNMV licenties voor de diverse competities niet te verhogen, reeds eerder is besloten om de district licenties in prijs te verhogen alleen is dit niet toereikend. Er is daarom gekozen om voor meerdere sport disciplines het inschrijfgeld te verhogen met € 5,-. De helft van dit bedrag komt ten goede van de organisator, de andere helft wordt door de club afgedragen aan de KNMV.
Het inschrijfgeld voor de Enduro competitie komt daarmee op € 40,- te liggen.

Omdat voor de eerste twee ONK Enduro wedstrijden (Eindhoven 21-02 en Holten 07-03) de inschrijving reeds geopend was is er besloten om voor deze evenementen het inschrijfgeld gelijk te houden als in 2014, dus een bedrag van € 35,-. Voor alle overige ONK Enduro wedstrijden (te beginnen bij Havelte op 03-10) zal het inschrijfgeld dan € 40,- euro bedragen.

Wij begrijpen dat geen enkele rijder zit te wachten op een verhoging van onkosten voor het deelnemen aan een Motorsport competitie, alleen kan de KNMV momenteel niet anders omdat de verzekeringspremie wel gewoon afgedragen dient te worden. Door de Commissie Mulder (die onderzoek heeft gedaan naar de betaalbaarheid van de sport) zijn er reeds aanbevelingen gedaan om te voorkomen dat er schades ontstaan die ervoor zorgen dat de premie verhoogd wordt. De KNMV hoopt dat deze maatregelen er in zullen bijdragen dat er geen verhogingen meer zullen volgen en dat hopelijk in de toekomst de premie wellicht lager zal uitvallen.

Wij hopen in deze op begrip bij alle betrokkenen.

Met vriendelijke groet,

Rinze Bremmer
Secretaris Motocross Commissie & Commissie Offroad/Enduro/Trial