DE PADEN OP, DE LANEN IN? RIJD JEZELF NIET IN DE WIELEN!

Bron: MON HET IS VAKANTIE EN DAN WIL JE JUIST DAT DOEN WAAR JE HART SNELLER VAN GAAT KLOPPEN: MET JE NOPPEN DOOR HET ZAND, DE LANEN OP EN DE PADEN IN!
We snappen dat het hart van menig off road-rijder een paar keer overslaat bij de gedachte aan schaduwrijke bossen, single tracks, uitdagende klimmetjes en natuurlijke hindernissen als boomstammen en beekjes. Wellicht raak ook jij overenthousiast. In dat geval willen we je vragen een moment van bezinning in te lassen en je rustig te houden tot de geplande off road-ritten aan het eind van het seizoen. Zie het als een periode van vasten voor het feest.

HANDHAVING WEER VAN START

Onlangs kondigde Samen Sterk in Brabant (SSiB) aan dat er vanaf heden weer gehandhaafd zal worden in het buitengebied – ook op het punt “wildcrossen”. Na de noodlottige ontmoeting tussen een aantal off road-rijders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van SSiB op 8 maart 2015, waarbij drie gewonden vielen, is er een tijdje minder toezicht geweest in de Brabantse bossen. Nu er na een onderzoek de nodige conclusies zijn getrokken en verbeteringen zijn doorgevoerd om ieders veiligheid bij handhavingsacties beter te kunnen garanderen, gaat SSiB er weer tegenaan. Kijk voor meer informatie over SSiB op www.odbn.nl/toezicht-en-handhaving/ssib.

SCHADE

De overlast en de schade die het illegaal off road-rijden veroorzaakt, drukken een zware stempel op de motorsport. Het vermindert de tolerantie die buurtbewoners en landschapsbeheerders kunnen opbrengen voor legale off road-evenementen. Een kleine groep mensen die alle risico’s voor wat betreft hun eigen veiligheid en die van anderen voor lief neemt, bezoedelen de naam van motorcrossers en off road-rijders die hun sport bedrijven op een manier die in harmonie is met hun medemensen en het milieu. Het broze draagvlak dat er in Nederland is voor de motorsport, brokkelt hierdoor verder af.

SAMEN WERKEN AAN MEER OFF ROAD-EVENEMENTEN

Motorsport Organisatie Nederland (MON) is zich hiervan bewust. Daarom neemt MON actief deel aan het Bestuurlijk overleg wildcross. Doel van dit platform, waar onder meer de provincie Noord-Brabant, de politie, enkele Brabantse burgemeesters en verschillende landschapsbeheerders bij betrokken zijn, is het uitbannen van “wildcrossen”, oftewel illegaal off road-rijden. Dit willen de gesprekspartners bereiken via drie pijlers: handhaving, communicatie en het bieden van alternatieven.

De drie pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wil je dus een goed gevulde off road-kalender terugzien op de MON-website en in het bondsblad Motorsportnieuws, met uitdagende routes door het (Brabantse) landschap? Laat dan zien dat je de flora, fauna en je medemens respecteert. Rijd jezelf niet in de wielen door op eigen houtje door de bossen te crossen.

TIPS

Natuurlijk zijn er ook onverharde wegen waar je wel met je gekentekende en verzekerde motor mag rijden, met het juiste rijbewijs. Houd ook daar rekening met anderen en de natuur, bijvoorbeeld door onderstaande tips in acht te nemen.

• Zorg dat je motor in orde is en er geen vloeistoffen uit lekken.
• Rijd alleen op tijdstippen waarop er weinig andere recreanten te verwachten zijn, of rijd in bij hen minder populaire gebieden.
• Neem niet te vaak hetzelfde traject en blijf niet te lang actief binnen hetzelfde gebied.
• Opereer in kleine groepen en maak geen onnodig lawaai. Monteer een geschikte demper en zorg dat deze gevuld is. Zet je motor uit als je stilstaat en let ook op je stemgebruik.
• Respecteer de verkeersregels en verbod- en gebodsborden.
• Laat anderen zien dat je rekening met hen houdt: pas je tempo en positie op de weg aan als je bijvoorbeeld paarden, kinderen, fietsers of wandelaars nadert.
• Groet vriendelijk en ga positief contact niet uit de weg.
• Mijd conflicten en bekijk jezelf eens met de ogen van een ander.

Wil je meer weten over verantwoord off road-rijden of gewoon een leuke dag weg van het asfalt hebben? Volg dan eens een cursus, bijvoorbeeld bij Arjan Brouwer Motor Trading in Putten.