Enduro rijdend Nederland: over parkeren enzo

Zeker met de huidige deelnemers- en volgers aantallen is parkeren wel eens een probleem. Vooral bij de proeven. Dat kan vaak niet anders. De club is al blij dat ze op 3 of 4 plekken toestemming krijgen om een proef uit te zetten. Soms kun je daar dan bijna niet parkeren, zeker niet met een grote bus. Soms is jouw rijder eerder bij de volgende proef dan jij met je grote bus.
En dan: te hard rijden over smalle wegen en door dorpen; lomp parkeren waardoor er niemand, zelfs de ambulance, niet door kan. Dat willen we niet!!! Het beste lijkt me dat we elkaar er onderling op aanspreken. Want wat de meesten niet weten: als een official jou er op aanspreekt, kan dat ook gevolgen voor jouw rijder hebben. Ja, diskwalificatie en dat willen we al helemaal niet!!

KNMV MOTORSPORT REGLEMENT
60.6 Verplichtingen van de licentiehouder
1. Door het aanvragen en in ontvangst nemen van een licentie onderwerpt de houder zich aan de voorschriften van dit reglement, de overige motorsportreglementen en aan de aanwijzingen, die door of vanwege het bondsbestuur, of door een official worden gegeven.
2. Het niet opvolgen van aanwijzingen, door de dienstdoende officials gegeven, kan uitsluiting van deelname aan de wedstrijd ten gevolge hebben, ongeacht de eventueel door de jury of de Tuchtcommissie nog te treffen maatregelen. Deze aanwijzingen mogen nimmer in strijd zijn met de KNMV-reglementen. Bij internationale evenementen gelden voor buitenlandse deelnemers dezelfde verplichtingen als voor de KNMV-licentiehouders.
3. De licentiehouder verplicht zich, tegenover andere deelnemers, tegenover het publiek en tegenover de wedstrijdofficials te gedragen zoals een goed sporter betaamt.
4. De deelnemer/licentiehouder is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn monteurs, begeleiders en supporters tijdens evenementen, KNMV-vergaderingen en –bijeenkomsten of gebeurtenissen verband houdend met motorsport in zowel binnen- als buitenland.