Uitnodiging receptie Kampioensenduro zaterdagmiddag 17 november

Beste enduro mensen ( deelnemers, begeleiders, sponsoren en andere fans): Het is een goed gebruik dat voorafgaand aan een Kampioensrit de organiserende vereniging een receptie organiseert. Hiervoor worden dan alle instanties, sponsoren, maar ook de grondeigenaren en andere direct betrokkenen, uitgenodigd. Dit is een goede traditie, die ook in Zelhem in ere gehouden zal worden.

Echter, in Zelhem is binnenkort nog wat extra’s te beleven nl. de viering van het 40 jarig bestaan. In het kader hiervan is onlangs al de 1e EK trial ooit in Nederland georganiseerd en ook de Kampioens enduro maakt onderdeel uit van de jubileumviering.

Om dit jubileumfeest zo dicht mogelijk bij de oprichtingsdatum te vieren is, in goed overleg met de KNMV, besloten om al op 17 november a.s. de receptie te houden en niet in het weekend van de Kampioensrit op 30 november / 1 december

We begrijpen dat voor een enkeling dit lastig kan uitpakken, maar we vertrouwen erop dat een ieder die de ZAMC wil feliciteren met het mooie jubileum ook op zaterdagmiddag 17 november tussen 14.00 en 17.00 uur de weg zal weten te vinden naar het Witte Paard in Zelhem ( Ruurloseweg 1 ).

U bent hierbij van harte uitgenodigd !