KNMV ziet kansen voor Trophy Team Zesdaagse Chili

isde-chili-2007-ralph-hubersOp 15 maart vond er uitvoerig overleg plaats met de kandidaten voor het team. Daar is in detail gesproken over de begin 2017 ingevoerde selectie-criteria, de stand van zaken daarmee en over de mogelijke financiële ondersteuning door de motorbond.
Aan de selectie-criteria verandert (uiteraard) niets en dus blijft deelnemen aan het EK en daarin goed scoren een vereiste. Er wordt gekeken naar vorig jaar en naar de eerste twee wedstrijden van dit jaar. Datzelfde geldt voor minstens drie wedstrijden in een Europees buurland.
Qua kosten heeft de KNMV in haar begroting een groot deel van de kosten voor een afvaardiging naar Chili voorzien.
De conclusie was dat als er voldoende wordt gepresteerd de KNMV een reële kans ziet om een Trophy Team te kunnen afvaardigen.