VOL GAS LEKKER DOOR DE MODDER SCHEUREN? Handhaving van off road rijden

Cuijk,  13 oktober  2011  – Motorsportverenigingen en natuurorganisaties gaan de komende maanden actief met motorrijders in gesprek over off road rijden. Dat doen zij op verschillende motorevenementen in Noord-Brabant. Doel is de twaalf adviezen voor off road rijden onder de aandacht te brengen.
Motorrijden over onverharde, openbare wegen is toegestaan in Nederland. Sommige off road motorrijders geven echter overlast of rijden op plekken waar dit niet mag. De motorsportbonden MON en KNMV proberen de overlast terug te dringen. Dat doen zij samen met de provincie Noord-Brabant, de Brabantse gemeenten, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Brabants Landschap en politie. De afgelopen jaren lag de nadruk van de samenwerking vooral op handhaving. Maar steeds vaker zetten de organisaties ook gezamenlijke voorlichtingsactiviteiten in.

In Nederland zoeken steeds meer mensen met een motor, quad en auto het buitengebied op. In Brabant zijn  zo’n 2.500 geregistreerde off-roadrijders en dit aantal groeit nog steeds. Naast de geregistreerde rijders zijn er ook veel rijders die nergens bekend zijn. De groeiende sport maakt samen met recreanten, bewoners of andere sporters gebruik van een steeds kleiner wordende ruimte. Dit leidt soms tot ergernis en overlast en soms ook tot illegaal gebruik van onverharde wegen of paden door off-roadrijders in afgesloten natuurgebieden.

De motorsportbonden KNMV en MON proberen samen met de provincie NoordBrabant, een aantal Brabantse gemeenten, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en Brabants Landschap projectmatig iets te doen aan de problemen die ontstaan door de groeiende druk op de natuurgebieden. Er wordt gezocht naar alternatieven om het de off road rijders mogelijk te maken zonder problemen hun sport uit te oefenen. Binnen het project vinden ook diverse controles plaats in de gebieden waar de druk hoog is. De genoemde overheden treden daarbij streng op tegen overtredingen. Maar er is ook gekozen om meer met de rijders maar ook met ‘klagers’ te communiceren. De beide motorsportbonden ondersteunen deze communicatieactie van harte. Maar ook tijdens evenementen willen de gezamenlijke partijen zich laten zien.

In het communicatietraject  “Jij toch ook!” is gekozen voor een directe benadering van alle betrokkenen dus ook de rijders. Daarom zijn genoemde organisaties dit najaar aanwezig tijdens een aantal motorsportevenementen om aandacht te vragen voor rijgedrag van offroadrijders.  Voor de rijders  zijn twaalf adviezen opgenomen in de flyer om overlast zoveel als mogelijk te voorkomen.

Het samenwerkingsverband bestaat uit , MON, KNMV, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, provincie Noord-Brabant, gemeenten en politie.