Jan Wilms nieuwe voorzitter KNMV

Vrolijke gezichten op de ALV met v.l.n.r.: Diederick van Haselen, Jan Wilms, Jan de Geus, Harry van Haren en Henk Smit. Foto: KNMVBron: KNMV. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNMV, op woensdag 1 juni, heeft Jan de Geus de voorzittershamer overgedragen aan Jan Wilms.

Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2015, stond de ALV in Papendal in het teken van de benoeming van nieuwe bestuursleden.

Na negen jaar voorzitterschap heeft Jan de Geus de voorzittershamer overgedragen aan Jan Wilms, die als vicevoorzitter al zitting had in het bestuur. De voordracht van Wilms – afkomstig uit de toerhoek van de vereniging en ondertussen ook offroad actief – werd door de vergadering bekrachtigd. Dat gold eveneens voor Diederick van Haselen die voorheen zitting had in de Algemene Ledenraad en nu als nieuw bestuurslid aan de slag gaat.

Henk Smit en Harry van Haren namen afscheid als bondsbestuursleden. Zij werden door Jan de Geus geprezen en bedankt voor hun inzet en kregen vervolgens de onderscheiding ‘Lid van verdienste van de KNMV’ uitgereikt.