Zesdaagse Portugal: al meer dan 30 aanmeldingen!!!

Dat zal een gezellige en drukke boel worden op de gezamenlijke paddock op het circuit in Portugal. Namen noemen we nog niet maar met zo’n grote groep wordt het makkelijker om de serviceposten bemand te krijgen. Reken maar uit, drie buiten-TC’s per dag maal 5 dagen maal minstens twee m/v is 30 mandagen op post. Als elke rijder voor minstens één helper zorgt, dan lukt het al bijna als die één dag op post staat. De rest wordt dan hopelijk aangevuld met fans/liefhebbers.
We gaan het zien. Behalve aanmelden via de KNMV graag als rijder ook even aanmelden per email bij wilcobruijn@gmail.com als je hierin wil meedraaien. Waarschijnlijk weer een afsluitbare container op de paddock; gezamenlijk tanken; kistjes transport; pasta na de wedstrijd en wat er nog meer bij komt.
En, die mooie shirts komen waarschijnlijk in de verkoop met iets meer 0pbrengst en die gaat dan natuurlijk ook naar de rijders.

Sponsoring:
Voor het vijfde jaar op rij komt er ook dit jaar komt er weer een uitgebreide vrijwilligersclub tot stand onder aanvoering van kartrekker Wilco Bruijn. Dat betekent weer een netjes aangeklede paddock met goeie zichtbaarheid van de welwillende sponsoren. Die zijn ook nu weer van harte welkom. Want een is een dure grap. Reis- en verblijfskosten, het inschrijfgeld van 900 euro enz enz. Gelukkig hebben zich al een aantal sponsors aangemeld. Uiteindelijk is elke bijdrage welkom voor dit mooie initiatief. Degenen die dit een warm hart toedragen kunnen een gift storten op NL77 RBRB 0919 1521 20 ovv ISDE 2018 tnv WC Bruijn, Markelo. Vragen over en aanbiedingen voor steun graag per email naar wilcobruijn@gmail.com die daarna telefonisch contact opneemt.