Laatste nieuws uit Harfsen en rijtijden

Hedenochtend hebben we de tijden gezet. De route en proeven liggen er super in, dus dat gaat helemaal goed komen. Nogmaals het dringende verzoek aan alle deelnemers om zich aan de route (dus tussen de linten en stippen) te houden, de tijden staan voldoende ruim om op tijd te komen dus hou je aan de verkeersregels en afspraken met landeigenaren. Helaas hebben we een iets mindere kwaliteit lint ontvangen, hou je daarom goed aan route/sporen indien het lint kapot is. Dank voor de medewerking. Start –> TC1. 65 minuten (38 km.) TC1 –> S/F 67 minuten (37 km.)

Route naar proeven en tijdcontroles wordt middels bebording aangegeven. Het uitdrukkelijke verzoek dit verkeersplan te volgen i.v.m. wegwerkzaamheden. Wij hebben bij hoge mate van uitzondering toestemming om dit wegvak te gebruiken voor onze enduro! Alle betrokkenen dienen zich aan het verkeersplan te houden. Hier zal op gecontroleerd worden!
Heel veel plezier! Bestuur en enduro commissie MC Hamac.