Wijzigingen KNMV Enduro 2021

Bron: KNMV. Gedurende een seizoen komen er vanuit diverse richtingen vragen, opmerkingen, aanbevelingen, etc. over motorsportreglementen, in dit geval het enduroreglement. Deze input is altijd zeer welkom, zeker als die bijdraagt aan een betere sportbeoefening, een sterkere competitie of de algehele toekomst van de sport. In de voorbereiding van het reglement voor het volgende jaar nemen we zulke input mee.

Een aantal punten zijn afgelopen jaar al aan onze Expertgroep Enduro voorgelegd en recent ook aan een groep rijders. Ook in het online Voorzittersoverleg Enduro is gesproken over reglementswijzigingen voor de Enduro in 2021. Het volledige reglement verschijnt binnenkort, maar de belangrijkste wijzigingen voor 2021 lichten we hieronder vast toe:

  1. Er komt een officieel KNMV Scratchklassement voor zowel de Inters als Nationalen met eigen puntensysteem;
  2. De klasse E2 wordt E2/3 en de rijnummerreeksen bij de Inters veranderen.
  3. De klassen E3 en EV40 verdwijnen.
  4. De puntentellingsysteem bij de Inters en Nationalen verandert.
  5. De rijnummerreeks bij de Hobbyklasse en Dagstartklasse wordt ruimer.

Korte toelichting

  1. Er wordt gehoor gegeven aan een officieel KNMV Scratchklassement. Er wordt immers al op onofficiële scratch in de Enduro gestart. Voor de Inters wordt het een officieel Kampioenschap, voor de Nationalen een officieel Cupklassement.
  2. De samenvoeging van E2 en E3 bevordert de doorstroming vanuit de talentontwikkeling en het behoud van een sterke competitie. De rijnummerreeks voor de E1 wordt 1 t/m 199, voor de E2/3 wordt deze 201 t/m 299. De indeling van de cilinderinhoud is conform het WK, maar dat staat al zo in het enduroreglement.
  3. Destijds was de EV40 klasse de instroomklasse voor o.a. deelname aan het EK Veterans. De animo is de afgelopen jaren echter nihil. Ook de promotieregeling vanuit de NV40 naar EV40 stuitte soms op ergernis. Sporters in de EV40-klasse kunnen over naar de E1 of E2/3 of terug naar de Nationalen. Voor de NV40 is de promotieregeling niet meer van toepassing.
  4. De puntentelling bij de Inters gaat van 20-17-15-13-11-10 e.v. naar 1 en iedereen die finisht krijgt 1 punt. Bij de Nationalen (incl. Hobbyklasse) gaat de puntentelling vanaf 50-45-41-38-36-35 e.v. naar 1 en iedereen die finisht krijgt 1 punt. Meer rijders krijgen punten.
  5. De animo in zowel de Hobbyklasse als de Dagstartklasse neemt toe. Super! De rijnummerreeks wordt hierom vergroot: de Hobbyklasse wordt 900 t/m 1050 en de Dagstartklasse wordt 1051 t/m 1199.

De rijnummerreeks 301-399 wordt gereserveerd voor de JE-2 klasse (in het NK Jeugdenduro en als zij deelnemen aan het ONK Enduro). Voor de Nationale klassen blijft eigenlijk alles onveranderd (behalve punt 3 van de toelichting). Met uitzondering van de oude klassen E3 en EV40 staan de rijnummers tot 15 januari 2021 vast, daarna worden ze vrijgegeven. Binnenkort krijg je bericht van ons dat je jouw licentie kunt verlengen.