De nieuwe rijbewijsrichtlijn en het ONK Enduro

Bron: KNMV Mede naar aanleiding van de nieuwe rijbewijsrichtlijn die per 19 januari jl. is ingegaan, zal de KNMV als extra service gaan controleren op rijbewijzen, kentekens en het vermogen van motoren. De KNMV heeft als toezichthouder een onderzoek- en controleplicht.
Het is daarnaast zeker ook in het belang van de licentiehouders dat men met het juiste rijbewijs en kenteken deelneemt aan wedstrijden.
Mocht er zich namelijk een ongeval voordoen en/of een situatie waarbij er door een licentiehouder schade aan een derde wordt toegebracht, dan zal er door de bevoegde instanties gecontroleerd worden of men over het juiste rijbewijs beschikt en de kentekengegevens overeenstemmen met de gebruikte motor. Mocht dat niet het geval blijken te zijn, zal dat voor de verzekeraar van de motor vaak aanleiding zijn om geen verzekeringsdekking te verlenen. De aansprakelijkheid voor de schade blijft dan echter wel op de licentiehouder rusten.

Onder andere tijdens de technische keuringen op 23 februari te Eindhoven en op 2 maart te Holten zullen er door KNMV officials inventarisaties worden uitgevoerd waarbij de deelnemers de volgende gegevens ter inzage dienen te verstrekken:Ā rijbewijs (afgiftedatum) en kenteken,(KW vermogen van motor en gewicht).
Nadat deze inventarisaties hebben plaatsgevonden en daaruit blijkt dat deelnemers niet beschikken over het juiste rijbewijs voor de motoren en klassen waarin zij deelnemen, zullen deze deelnemers hierover worden aangeschreven door de KNMV.
Vanwege de invoering van de nieuwe 11 KW klasse per 2013 zal er ook toezicht dienen te worden gehouden op een eerlijk competitieverloop.
Daarom zal er o.a. gecontroleerd moeten gaan worden of iedere deelnemer deelneemt met een motor van maximaal 11KW. Dat vermogen dient vastgesteld te worden met gebruikmaking van een vermogenstestbank. De KNMV overweegt om later in het seizoen controles uit te gaan voeren met behulp van een vermogenstestbank die ook ingezet kan worden om in andere klassen vast te stellen of de opgegeven vermogens op kentekens correct zijn.
De KNMV gaat zeker niet de taken van overheidsinstanties op zich nemen, maar dient als toezichthouder erop toe te zien dat de competities eerlijk verlopen volgens de wet – en regelgeving en haar eigen reglementen.