TALENTONTWIKKELING VOOR NEDERLANDSE ENDURO

052 – Robin Nijkamp is een van de talenten die met WPM KTM teammaten Bas Klein Haneveld en Ismo ten Velde maar ook Lucas Dolfing zich in de EK al aardig roeren, hier Robin in actie op een ‘extreme’ rioolbuis op De LandsardDe Nederlandse enduro vertoont de laatste jaren een flinke vergrijzing. Het aantal deelnemers in de 40- en 50-plus klassen neemt gestaag toe terwijl het aantal jeugdige rijders dat instroomt onvoldoende is om een evenwichtige leeftijdsopbouw te handhaven. Daarnaast zien maar enkele Nederlanders kans door te dringen tot de top 10 van enduro EK’s en WK’s. Ook niet zo vreemd als er geen enkel initiatief is vanuit de KNMV om talenten van onderaf te begeleiden.

Het toppunt dit jaar, of eigenlijk dieptepunt, was het afzien van deelname met een nationaal team aan de International Six Days of Enduro (ISDE) op Sardinië (It). Omdat enkele toppers om privéredenen afhaakten besliste het KNMV bestuur samen met bondscoach enduro Kees van der Ven, om geen Junior Trophy Team of Trophy Team af te vaardigen. Er was geen kans om bij de eerste acht van de ISDE te finishen. Deze eis is afgeleid van de NOC/NSF norm hetgeen een belangrijke geldbron is voor topsport in Nederland en kennelijk ook voor de KNMV van groot belang.
Maar niet gaan betekent ook niemand in de gelegenheid brengen op dit niveau ervaring op te doen. Het ‘kunstje’ leren vergt nu eenmaal…. investeren. Een besluit dat nog meer voer gaf aan de vraag in het veld, “Hoe krijgen wij Nederlanders op een adequaat EK- en WK-niveau als de KNMV nauwelijks iets doet?”.

TO TALENTONTWIKKELING OR NOT?
De KNMV heeft aan talentontwikkeling enduro tot op heden weinig gedaan, hetgeen er was waren voornamelijk beperkte lokale initiatieven. Het is daardoor ook niet gekomen tot een landelijk initiatief om vanuit de breedtesport een brug naar de enduro topsport te slaan. Bovendien is het enduro topsport beleid nog volop in beweging.
Dat terwijl er bij de MX en Wegrace al jarenlang behoorlijke (KNMV) inspanningen en investeringen gedaan worden, met zeker in de MX heel mooie resultaten met Jeffrey Herlings, Glen Coldenhoff en nog een hele batterij jeugd daar achteraan. Het kan dus wel.

Het is ook niet dat er helemaal niets gebeurt bij de enduro, in 2013 is namelijk begonnen met de jeugdenduro. Dit begint steeds meer te leven en er zijn al enkelen die zijn doorgestroomd naar de ‘grote’ enduro. Thierry Pittens de jeugdenduro kampioen 2013 in de JE2 gaan we dit jaar zelfs al in actie zien tijdens de Tweedaagse. Toch leven er ideeën bij de KNMV om de jeugdenduro de nek om te draaien. Het zou te duur zijn. De vraag is of dat niet wat voorbarig is zonder een evaluatie van dit eerste jaar. En waarom zou bij gebrek aan middelen niet een deel van het ISDE budget 2013 naar de jeugd kunnen? Duidelijk is dat zelfs het minimale waar al wel enige KNMV steun voor is, onder druk staat.

HET INITIATIEF
Dit alles was aanleiding voor een groeiende onvrede onder een aantal oud-rijders die de enduro in Nederland al jaren steunen. Ze staken de koppen bij elkaar, besloten het roer om te gooien door als de Promogroep zelf invulling te gaan geven aan wat de KNMV liet liggen; het ontwikkelen van Nederlandse endurorijders tot op EK- en WK-niveau. Het belangrijkste speerpunt is vooralsnog jonge talentvolle rijders de kans te bieden zich te verbeteren en te ontwikkelen van nationaal tot binnen de top 10 van het EK en WK.

VOORWAARDEN VOOR TALENTEN
De Promogroep bestaat uit Jos Arends, Leo Brans, Wilco Bruijn, Erik Davids, Alex Peters, Henk van der Spek, HJ Wichers en Hennie Wullink en weten zich gesteund door diverse ervaren trainers (waarover verderop meer). De voornaamste voorwaarden waar talenten aan moeten voldoen zijn potentieel, tonen van inzet, motivatie, ambitie en doorzettingsvermogen. Daarnaast nog een rijtje andere voorwaarden zoals deelname aan de ONK enduro competitie en aan drie buitenlandse wedstrijden. De Promogroep is de enige die selecteert.

Met talenten uit een voorselectie is inmiddels een voorlichtingsavond gehouden waar de opzet is toegelicht en vragen zijn beantwoord. Hieruit resteert een groep van 15 geselecteerden: Bas Klein Haneveld (E1), Bjorn Sloot (N1), Ismo ten Velde (E1), Kay Hulshof (N1), Kevin Dijk (N1), Kimberley Braam (N2), Lucas Dolfing (E1), Michel Hoenson (jeugd), Peter Huijbregts (N2), Rendo Boersma (E1), Robin Nijkamp (E2), Robin Voortman (N3), Thierry Pittens (jeugd maar bijna A1), Wesley Pittens (E3) en Vincent Rikhof (N2).

Een mix van ‘piep’jong, Michel Hoenson wordt over enkele maanden 18 iets dat Thierry Pittens net geworden is, en een beetje ouder. Brabander Peter Huijbrechts is de ‘oudste’ met 27 jaar. Er is ook een vrouw in de gelederen met Kimberley Braam uit de WMX. Een mooie mix. De verwachting is dat in de loop van de tijd de groep nog wel wisselt van samenstelling. Andere talenten kunnen in beeld komen maar afvallers is ook niet ondenkbaar. De voorwaarden zijn best uitdagend. Zo blijft het een dynamisch geheel.

PROGRAMMA
Hoewel nog niet alle details zijn afgeregeld gaat het enduro talentontwikkelings­programma begin 2014 van start. Daaraan werken mee Nederlands meest ervaren EK- en WK-rijders als Erik Davids, Hans Vogels, Amel Advokaat, Mark Wassink en Erwin Plekkenpol. Daarnaast hebben ook Toine van Dijk, Marco Elting en Geert Snellenberg hun steun aangeboden. Er is ruime kennis en ervaring aanwezig om talenten de kneepjes van het endurovak te leren.

250 – Erik Davids gaat de trainers coördineren en wil zijn kennis en ervaring opgedaan met 19 titels in grasbaan, cross en enduro en diverse EK- en WK- successen inzetten voor de talentenErik Davids zal de trainingen coördineren en heeft al een plan voor trainingen op het voor extreme enduro uiterst geschikte terrein op en rondom het Circuit De Landsard van de MAC Veldhoven in Eindhoven. Maar ook andere Nederlandse locaties als b.v. Venlo en dieper in Limburg zijn in beeld evenals in het buitenland als bijvoorbeeld Bilstain (Belgie).

Voorts staan deelnames aan buitenlandse enduro’s op het programma. Veel is relatief dichtbij te leren in de Belgische Ardennen waar geheel andere terreinomstandigheden heersen als in het zandrijke Nederland. Voor trial trainingen zijn al afspraken gemaakt, daarmee wordt beoogd de basistechnische vaardigheid flink te boosten iets dat in de hedendaagse enduro beslist een pré is. Aan ideeën ontbreekt het niet en het zal er het eerste jaar wellicht nog niet allemaal van komen. Het is een lange termijn streven, waarbij gestaag het programma verder verfijnd zal worden. Ook Rome is niet in één dag gebouwd.

FINANCIERING
Financieel zijn er nog wat vraagtekens. De Promogroep en de trainers doen (vrijwilligers)werk zonder enig winstoogmerk. Maar daarnaast zijn een rijtje kosten voor de individuele talenten als reis en verblijf, brandstof, banden, reservedelen en dergelijke. Helaas is er nog geen sponsor of coalitie van sponsors in beeld die dergelijke kosten kunnen drukken. Nu is dat allemaal voor eigen rekening en niet voor iedereen even eenvoudig te bekostigen. Het zou jammer zijn als daardoor sommige talenten moeten afvallen.

Sponsors die dit initiatief willen steunen zijn dan ook meer dan welkom. Hennie Wullink zal ze met open armen ontvangen. En heel misschien is er nog wat over van het ISDE 2013 budget wat de KNMV als startkapitaal zou kunnen meegeven als steun voor dit initiatief waar uiteindelijk heel motorrijdend Nederland ietsje beter van wordt.